Privacy Policy

 For Dutch version: see below

www.ehoogkamer.nl – Privacy Policy:

Wednesday, May 2nd, 2018

www.ehoogkamer.nl respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide is treated confidentially. We use your information only to services you have asked to meet.

Your personal information:

We will not transfer your personal information to third parties without your authorization. We appreciate the trust you place in us, and will do everything in our power to protect your personal information. The personal information will only be used for services for which you have entrusted us. By sending us an email, you can have your data removed.

www.ehoogkamer.nl uses cookies and other technologies to enhance your online experience for you and to determine how the site uses, so that we can improve the quality of our services on that basis. 

When visiting our website’s servers automatically gather certain information, including the URL, IP address, browser type and language, and date and time of your visit.

For example, we use Google Analytics cookies to gain insight into how often and from where we attract visitors.

  • the last octet of the IP address is masked
  • ‘data sharing’ is disabled

I  you don’t want that Google Analytics data collection will take place next time you visit our site: Click here to opt-out.

If you wish to disable cookies, you may do so through your browser. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers’ respective websites.

The following site explains how you can manage your cookie handling for all common browsers.

https://www.howtogeek.com/241006/how-to-block-third-party-cookies-in-every-web-browser/

If you have suggestions, complaints, or questions about our Privacy Policy? Contact Us

Revoke cookies

 Nederlands

www.ehoogkamer.nl – Privacy Policy:

woensdag 2 mei 2018

www.ehoogkamer.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

Uw persoonlijke gegevens:

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

www.ehoogkamer.nl maakt gebruik van cookies en andere technologie├źn om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren.

Bij een bezoek aan onze website slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.

Zo gebruiken wij Google Analytics-cookies om inzicht te krijgen hoe vaak en waarvandaan wij bezoekers trekken. Klik hier als u niet wilt dat Google Analytics uw gegevens verzamelt

  • het laatste octet van het IP-adres wordt afgeschermd/gemaskeerd
  • ‘gegevens delen’ hebben wij uitgezet

Als u bij ieder volgend bezoek niet wilt dat er gegevensverzameling van Google Analytics plaats vindt:  Klik hier om dit even te regelen.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

De volgende site legt voor alle gangbare browsers uit hoe u daarmee uw cookie afhandeling kunt beheren.

https://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen-instellen

Heeft u suggesties, klachten, of vragen over onze Privacy Policy? Neem contact met ons op

Toestemming gebruik cookies intrekken? Klik op deze knop: Revoke cookies

Artist-Owner